Uluslararası Tahkim

Serbest Pazar ekonomisine geçişle birlikte, ekonomik anlamda iç ve dış pazarda meydana gelen hızlı değişim karşısında iş aleminde de yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Bunun sonucu, iç ve dış ticaret gerek yoğunluk, gerek hacim itibariyle artmış; bu artışa paralel olarak hukuki ihtilaflar hızla çoğalmıştır. Çoğalan bu ihtilafları kısa sürede çözüme kavuşturmak, her teşebbüs ve iş alemi için bir ihtiyaç halini almıştır.

 

Türk ve yabancı firmaların aralarındaki ticari ve sınai alanda çıkacak ihtilaflarını süratle halletmesi Uluslararası Tahkim sayesinde mümkün olabilecektir.

 

Tahkim, kanunların menetmediği konularda taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek anlaşmazlıkların 'Tahkim Sözleşmesi' veya 'Tahkim Şartı' denilen bir akit hükmü uyarınca devlet yargısına başvurmadan taraflarca ve/veya yetkili şahıs ve mercilerce tayin edilmiş bulunan gerçek kişiler (hakemler) tarafından, hakem davası sonucunda verilen bir hakem kararı ile çözümlenmesidir.

 

Özellikle, uluslararası alanda tahkim, anlaşmazlıkların o konunun uzmanı hakem veya hakemlerce kısa bir sürede çözümünü sağlaması ve mahkeme kararı gibi geçerli olması nedenleriyle gittikçe yaygınlaşan bir müessese olmuştur.

 

Bizler de MAT Hukuk Bürosu avukatları olarak, özellikle uluslararası ticaret anlaşmalarında Tahkim Sözleşmesi veya Tahkim Şartı'nı taraflara şiddetle tavsiye ediyor ve buna ilişkin işlemlerde kendilerine yol gösteriyoruz.

Contact / Kontakte / İletişim

Tel: 

+49 177 21 57 912

 

E-Mail:

mat@mat-law.eu

 

 

 

Aktuelles

Neuer Internetauftritt

Erfahren Sie jetzt auch im Internet alles über unsere Leistungen und Rechtsschwerpunkte.

 

Alle Meldungen