Şirket Kurma, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri / M&A

Günümüz dünyasında şirketler artık tek başlarına hareket etmemekte, büyüme hızlarına göre uluslararası alanlarda da faaliyet göstermek istemektedirler. Bunun doğal sonucu olarak da ticari faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerde de şirketlerinin bir uzantısı olarak yeni arayışlar içine girmektedirler. Bu kendisini, yeni bir şirket kurulumu ya da varolan diğer şirketlerle birleşme şeklinde gösterebilmektedir. Bizim özellikle bu konuda şirketlere yönelik iki farklı projemiz bulunmaktadır: 

 

1. Almanya'da yaşlanan nüfusun neticesi olarak oturmuş şirketler kendilerine devredecekleri yeni nesil bulma zorluğu çekmektedir. Bunun sonucunda da şirket sahipleri belli müşteri potansiyeline sahip ve kar etmekte olan şirketlerini devretme yoluna gitmektedirler. Bu anlamda ilgili Türk şirketleri için kendi branşlarında ve istedikleri büyüklükteki Alman şirketleri ile kendilerini bir araya getiriyor, gerekli görüşmeleri organize ediyor, anlaşmaların hazırlanması aşamasında hizmetler sunuyor ve devraldıkları şirket için devamında gereken her türlü hukuki ve mali danışmanlık hizmetlerini bir çok farklı dilde kendilerine sunuyoruz.

 

2. Son dönemde yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelen Türkiye'de yatırım yapmak isteyen başta Alman olmak üzere tüm yabancı yatırımcılara, faaliyette bulunacakları alanlarda kendileri için en uygun bölgeye göre devlet teşvik imkanları hakkında bilgiler sunuyor ve yine şirket kurulum ve devamı danışmanlık hizmetleri anlamında kendilerine yardımcı oluyoruz.  

 

Diğer taraftan daha önce kurulmuş olan şirketten istenilen verimin alınamaması durumunda da daha fazla ekonomik kayba uğranmaması için bu şirketlerin tasfiye işlemlerini en kısa ve sağlıklı şekilde tamamlıyoruz.

Contact / Kontakte / İletişim

Tel: 

+49 177 21 57 912

 

E-Mail:

mat@mat-law.eu

 

 

 

Aktuelles

Neuer Internetauftritt

Erfahren Sie jetzt auch im Internet alles über unsere Leistungen und Rechtsschwerpunkte.

 

Alle Meldungen